Nie chciałbym dożyć czasów, że Europa powie, że „to jest już nieważne”- rozmowa z mgrem Zbigniewem Klimą.

Doświadczenie Auschwitz wpłynęło na pokój na naszym kontynencie. Niech tak zostanie, a ta historia będzie najlepszą przestrogą.