Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – dyżur telefoniczny eksperta ZUS

Od  1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka,  klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Na pytania dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą odpowiadać eksperci Oddziału ZUS w Jaśle podczas dyżuru telefonicznego.

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania  w czasie trwania COVID-19, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu.  O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji na temat, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły,  przedszkola z powodu COVID-19, w jaki sposób uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można uzyskać podczas dyżuru telefonicznego ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle.

Pracownicy będą udzielać informacji 11 września 2020 r. w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 13 44 640 01 wew. 236.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy!

Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *