Punkty szczepień w Głogowie i Wysokiej Głogowskiej

Według informacji zawartych w rządowych dokumentach wynika, że na poziomie gmin koordynacją akcji szczepień będzie spoczywać na samorządowcach.

Jak czytamy na stronnie samorząd.pap.pl:

Zalecenia do organizacji transportu pacjenta na szczepienie przeciwko Covid-19 zakładają podział na dwa rodzaje gmin: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz gminy miejskie (poniżej 100 tys.), gminy miejsko-wiejskie, w których skład wchodzą zarówno miasta w granicach administracyjnych, jak i obszary poza granicami miast, gminy wiejskie, które na swoim obszarze nie posiadają miast.

Gminy według dokumentów rządowych mogą liczyć na współfinansowanie do 80% kosztów.

Jak wynika z dokumentu, rząd będzie współfinansował dowóz w wysokości 80 proc. średnich kosztów. Dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców przyjęto stawkę za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej w wysokości 75 zł, dla pozostałych gmin – 65 zł (za transport osoby sprawnej ruchowo 30 zł). Partycypację gmin założono  na poziomie 20 proc. kosztów organizacji transportu.– czytamy na stronie samorząd.pap.pl

Strażacy pomogą w szczepieniach

Warto zaznaczyć, że do akcji szczepień zostaną włączone jednostki OSP z terenów gmin. Według naszych informacji na terenie gminy Głogów Małopolski jednostką wyznaczoną do tego zadania jest OSP Budy Głogowskie.

Gminy otrzymają także ulotki informujące o szczepieniach. Przyjmuje się, że na jeden dom będzie przypadać jedna ulotka dotycząca szczepień. Jednostki OSP mogą zostać poproszone o rozdystrybuowanie ich wśród mieszkańców.

Zaznacza się, że transport powinien być przeznaczony dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Zalecenia współpracy samorządów z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej:

1. W pierwszej kolejności transport organizuje POZ; jeśli nie ma takiej możliwości, zwraca się do przedstawicieli gminy o zorganizowanie transportu pacjentów do punktu szczepień;
2. Gmina poszukuje rozwiązań umożliwiających zapewnienie transportu, np. poprzez współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną, zawarcie umowy z przewoźnikiem;
3. Gmina wyznacza koordynatora na potrzeby realizacji przewozów;
4. POZ przekazuje do koordynatora w umówionych terminach listę osób, które potrzebują transportu wraz z informacją o dacie i godz. szczepienia;
5. Koordynator umawia z przewoźnikiem datę i godz. odbioru pacjenta oraz rodzaj środka transportu niezbędnego do wykonania przewozu;
6. Gmina oraz POZ podają na swoich stronach www nr telefonu, dane teleadresowe, pod którymi pacjent może pozyskać informację o zasadach transportu.

Informacja na podstawie samorzad.pap.pl

Od 15 stycznia Narodowy Program Szczepień:

 Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym- czytamy na stronie gov.pl

Punkty szczepień w Wysokiej Głogowskiej i Głogowie Małopolskim

Według portalu www.gov.pl/web/szczepimysie w gminie Głogów Małopolski wyznaczono dwa punkty szczepień przeciwko covid-19. Jest to: Przychodnia Rejonowa w Głogowie Małopolskim ul. Fabryczna 17 i  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej Głogowskiej 327.

Pomóż seniorom w szczepieniach

Rząd stworzył specjalną stronę do szczepień. Jak wiemy w dzisiejszych czasach osoby starsze mogą mieć problemy z obsługą komputera. Dlatego zachęcamy osoby młodsze do pomocy w rejestracji. Można to zrobić klikając tutaj


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *