Zmiana ustawy o samorządzie gminnym

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Sejm RP przyjął ustawę o wzmocnieniu roli Młodzieżowych Rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Zmianę zainicjował Piotr Mazurek Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

Zmiany to efekt konsultacji Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem z ponad 250 organizacjami młodzieżowymi w Polsce. Młodzieżowe rady zyskają także szereg nowych kompetencji m.in. w zakresie inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący JST, opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców, udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży czy inicjowania własnych działań w tym zakresie- czytamy na stronie gov.pl

Wiem, że młodzi mają potrzebę i energię do działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Dlatego uznaliśmy za kluczowe, aby maksymalnie ułatwić zasady powoływania młodzieżowych rad oraz aby nadać im jeszcze szersze kompetencje– mówi Piotr Mazurek, o czym możemy poczytać na rządowej stronie.

Uproszczone zostały zasady powoływania młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu, rozszerzenie kompetencji młodzieżowych rad oraz nadanie młodzieżowym radnym wpływu na to, kto będzie ich opiekunem. Projekt gwarantuje też wsparcie dla młodzieżowych rad i sejmików ze strony urzędów odpowiedniej JST.

Informacje ze strony gov.pl

Foto: ze strony Facebook Piotr Mazurek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *