Stowarzyszenie na Plus z pożyczką od gminy

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2021 roku radni podjęli Uchwała Nr XXXV/448/2021. Uchwale udziela się pożyczki stowarzyszeniu na Plus w Głogowie Małopolskim.

Kwota jaka została zapisana w uchwale to 87 800 zł. Według uchwały ma ona iść na “Promowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru LGD poprzez wydanie albumu o Gminie Głogów Małopolski”. Identyczną uchwałę ale na kwotę 71 500zł  Rada podjęła w czerwcu 2020.   

Z informacji jakie udzielił burmistrz na sesji Rady Gminy pożyczka została udzielona stowarzyszeniu ze względu na to, że stowarzyszenie planuje wydać dwie książki na temat Głogowa Małopolskiego w starej fotografii i kuchni regionalnej w naszej gminie. Stowarzyszenie na Plus ma pozyskać na ten cel środki z PROW (aktulizacja)

Prezesem Stowarzyszenia Na Plus jest pani Aneta Ginter, która jest kierownikiem w referacie promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim.

Grafika ze strony UMiG Głogów Małopolski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *