Ministerstwo sportu ogłasza program na wakacje 2021

Program ten to Sportowe Wakacje + edycja 2021. W ramach zadań można realizować na następujące zadania:

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
  2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
  3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.

Zasady przyznawania dotacji:
2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

Na zadanie przeznaczono kwotę 30 mln złotych. Termin składania wniosków upływa 9 maja 2021 roku.

Termin składania wniosków 9 maja 2021 roku.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje—-edycja-2021

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *