Dziś Dzień Bibliotekarza i Bibliotek- 8 maja

8 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Święto rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w którym organizowane są wydarzenia, konferencje naukowe, spotkania literackie czy konkursy czytelnicze. Imprezie każdego roku towarzyszy hasło przewodnie, np.:

– Czytanie łączy pokolenia.
– (Do)wolność czytania.
– Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych.
– Wybieram bibliotekę
– Biblioteka inspiruje
– Biblioteka. Oczywiście!

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (IASL), które zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz inne osoby związane z bibliotekami szkolnymi. Od czasu konferencji w Londynie w 1971 roku, corocznie organizowane są konferencje odbywające się w różnych regionach świata. IASL należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarstwa (IFLA) oraz współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) i Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY). W Polsce działa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), które obecnie zrzesza ponad 7,5 tys. osób związanych ze wszystkimi typami bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. W 1917 roku zostało zapoczątkowane funkcjonowanie Związku Bibliotekarzy Polskich. Od czasu zakończenia II wojny światowej organizacja działała pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, aby w 1953 roku przyjąć kształt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój bibliotekarstwa, integracja środowiska bibliotekarzy oraz dbanie o prestiż zawodowy pozytywny wizerunek bibliotek, jako miejsce kulturotwórcze.

Obecnie, biblioteki w ramach rozwoju technologicznego, oferują zaplecze komputerowe i zasoby książek elektronicznych. Coraz częściej w bibliotekach organizowane są zajęcia komputerowe przeznaczone dla osób starszych, warsztaty artystyczne i spotkania z autorami książek. Coraz więcej bibliotek wychodzi poza budynki i oferuje swoje zasoby w Internecie. Przykładem takiego portalu jest „Polona”, która udostępnia w sieci bogate zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji kultury.

Tekst ze strony: https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-bibliotekarza-i-bibliotek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *