Konkurs fotograficzny pod patronatem starosty rzeszowskiego

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego „Wspomnienia z Wakacji 2021” pod hasłem: “KONTRASTY”.

Konkurs organizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim i adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od lat 12 oraz do osób dorosłych. Celem Konkursu jest fotograficzne przedstawienie pejzaży i miejsc odwiedzanych podczas Wakacji 2021 oraz popularyzacja fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, kształtowanie i rozwijanie zdolności artystycznych uczestników Konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie pięć zdjęć.Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ilości zdjęć na wystawę pokonkursową.Zdjęcia należy nadsyłać tylko w formie elektronicznej (numerując je od 1 do 5) pod adres e-mail:redakcja@kurier-sokolowski.com – tytuł wiadomości: „Wspomnienia z Wakacji 2021”.Zdjęcia mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej.

Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG w rozdzielczości min. 2000 pikseli (krótszy bok).Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionej i podpisanej czytelnie Karty Zgłoszenia pod adres:Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Prace fotograficzne oceniane będą w dwóch kategoriach:

Kategoria I – od 12 do 19 lat włącznie;

Kategoria II – powyżej 20 lat.

Termin nadsyłania zdjęć i Kart Zgłoszenia upływa 7 września 2020 roku.Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

Kryteria oceny: poziom artystyczny i techniczny wykonanej fotografii, oryginalne ujęcie tematu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej (on-line).

Wyniki Konkursu, termin i sposób wręczania nagród będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.plWzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych autorów, ich wizerunków oraz prac fotograficznych w celach informacyjnych, organizacyjnych oraz promocyjnych Konkursu.

Karta zgłoszenia:

https://www.mgoksir-sokolow.pl/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=333&id=210&Itemid=1000000000000Regulamin:https://www.mgoksir-sokolow.pl/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=333&id=211&Itemid=1000000000000

Informacja ze strony Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *