Kiedy TBS w Głogowie Małopolskim zacznie budować?

Powracamy do tematu TBS w Głogowie Małopolskim. Czym jest ta spółka i czym się zajmuje? Gminna spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głogowie Małopolskim sp. z o.o. została powołana w 2016 r . Mieszkańcy mogą kojarzyć ten podmiot z reklam wykupywanych od kilku lat w gminnej gazetce.

foto: Ziemia Głogowska


W ich treści czytamy, że spółka buduje, przebudowuje i remontuje domy mieszkalne oraz wynajmuje swoje lokale użytkowe. Problem jednak w tym, że według sprawozdań z działalności od 2016 roku spółka nie wybudowała ani jednego budynku mieszkalnego. Jedynymi lokalami, którymi dysponuje jest Dom Ludowy w Miłocinie (obecnie Rzeszów) i rozpadający się pustostan przy ul. Mickiewicza 55 w Głogowie Małopolskim.

Rada Miejska co pewien czas swoimi uchwałami przekazuje majątek gminy na potrzeby prowadzonej działalności przez spółkę. Czy głogowscy radni pytają burmistrza o działalność spółki?


Na sesji Rady w październiku 2019 miała być omówiona działalność spółek komunalnych za poprzedni rok. Głos zabrał wtedy jedynie prezes Eko-Głogu. Pomimo obecności prezesa TBS prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Paweł Ślęzak, nie wprowadził do dyskusji omówienia działalności spółki TBS.

Podczas innej sesji Rady w styczniu 2021, kiedy przyjmowano uchwałę o przekazaniu spółce kolejnej nieruchomości, radny Michał Pado poprosił o przybliżenie działalności spółki. Sekretarz gminy odpowiedział wówczas, że w odpowiednim czasie prezes spółki udzieli radnym wszelkich wyjaśnień.
Na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w marcu 2021 roku radny Bartłomiej Kot przy okazji omawiania uchwały przekazującej spółce kolejne nieruchomości pytał czym zajmuje się spółka.


Burmistrz Baj odpowiedział, że spółka została głównie powołana do wybudowania bloku za ośrodkiem zdrowia, ale nie może zrealizować tego zadania ze względu na problemy z pozwoleniem na budowę. Zapowiedział, że w połowie roku 2021 spółka rozpocznie „budowę bloku za ośrodkiem zdrowia. Spółka rozpocznie również budowę szeregówek na działce na osiedlu Niwa. Spółka ma możliwości finansowe i bez problemu takie zadanie zrealizuje”.


Kolejna okazja do przybliżenia działalności spółki nadeszła podczas sesji Rady Miejskiej w październiku 2021, gdzie miała być omówiona działalność spółek gminnych w 2020 roku. Jednak ze względu na nieobecność prezesa spółki TBS przewodniczący Rady zapowiedział zajęcie się tematem na kolejnej sesji w listopadzie.


Czy na najbliższej sesji pojawi się prezes spółki a radni zadadzą pytania o dotychczasową działalność? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że na dzień publikacji na działce za ośrodkiem zdrowia i na niedawno otrzymanej dużej działce na os. Niwa zamiast bloków nadal „rośnie” trawa.
W 2016 r. spółka otrzymała od gminy 600 000 zł środków pieniężnych i trzy nieruchomości o wartości księgowej 381 000 zł. Burmistrz powołał radę nadzorczą, która miała otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 400 zł (przewodniczący), pozostali 300 zł. Od 2018 r. rada jest trzyosobowa. Spółką zarządzał prezes z pensją 4000 zł plus ewentualna premia roczna. Od kwietnia 2019 r. prezesem jest pracownik urzędu miejskiego – kierownik referatu sportu i rekreacji, który wg oświadczenia majątkowego w 2020 r. osiągną z tego tytułu dochód 32 222 zł.


Spółka od początku swojej działalności przynosi stratę. Nie inaczej było w roku 2020, który spółka zakończyła, ze stratą 84 887 zł. Według sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 spółka posiadała już tylko 193 282 zł środków pieniężnych. Łączne straty za lata 2016-2020 wykazywane na koniec roku to prawie 378,5 tys. zł. Do 2018 r. spółka otrzymywała od Gminy kontrakt na obsługę lokali będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Od 2019 r. widać znaczny spadek przychodu z usług – 38 292 zł w 2019 r. i 16 493 zł w 2020 r. co świadczy o jej ograniczonej działalności. Głównym i największym kosztem działalności operacyjnej spółki są wynagrodzenia.


Rozwój Głogowa Mieszkańcy pytał m.in. prezesa spółki TBS w Głogowie Małopolskim o plany budowalne na 2020 roku, było to na przełomie stycznia i lutego 2020. Ponownie pytanie na ten temat skierowaliśmy do spółki w 2021. Wtedy również nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Mimo upływu takiego czasu nikt ze spółki nie odpisał. Czy tak powinno być?


Spółka od 5 lat niczego nie wybudowała. Dla mnie jako mieszkańca gminy Głogów Małopolski to zastanawiające. Ostatnio w sieci pojawił się przykład choćby Władysława Mikołajczyka, który buduje ładne bloki. Dlaczego gmina nie robi podobnie? TBS działa choćby w Boguchwale i tam bloki powstają. Czy tak powinno być, że spółka nie robi praktycznie nic, a pieniądze za funkcjonowanie spółki idą na wypłaty? Zdecydowanie nie. Mam nadzieję, że mieszkańcy się obudzą i zaczną pytać burmistrza o TBS, bo pomimo iż gmina robi dobre rzeczy, to jest wiele obszarów, takich jak TBS, które wymagają wyjaśnienia- mówi nam oburzony mieszkaniec z którym rozmawiamy.

Tutaj pismo do burmistrza Głogowa Małopolskiego w tej sprawie:

Odpowiedź burmistrza Głogowa Małopolskiego

Jakie inwestycje budowalne poczyniła spółka TBS w Głogowie Małopolskim przez ostatnie 5 lat? Tego jednak do tej pory nie dowiedzieliśmy. Czy któryś z radnych na najbliższej sesji wreszcie zapyta o tą spółkę w sposób konkretny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *